Kringgroep Grimbergen gelegen aan de OYENBRUGSTRAAT ( éénrichtingsverkeer naar de Humbeeksesteenweg)

vlakbij het vliegveld van Grimbergen, bereikt men via de poddegemstraat .

Zie onderstaande wegenkaart.   Of click op  Grimbergen.jpg